Thống Kê Tần Suất Xuất Hiện Loto

Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện
25 2 lượt 82 17 lượt
80 2 lượt 22 16 lượt
96 2 lượt 25 16 lượt
81 1 lượt 30 16 lượt
83 1 lượt 62 15 lượt
94 1 lượt 77 15 lượt
95 1 lượt 95 15 lượt
05 1 lượt 92 14 lượt
17 1 lượt 90 13 lượt
20 1 lượt 52 13 lượt
Các số Ít về trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt ít về Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện
26 1 lượt 04 4 lượt
31 1 lượt 13 4 lượt
34 1 lượt 14 4 lượt
36 1 lượt 29 4 lượt
42 1 lượt 42 4 lượt
52 1 lượt 46 4 lượt
57 1 lượt 55 4 lượt
61 1 lượt 84 4 lượt
67 1 lượt 87 4 lượt
68 1 lượt 88 5 lượt
Đặc biệt chưa về Loto chưa về
00, 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 98, 99,

Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.

Close